Previous Entry Share Next Entry
Lang leve de koning: Epiloog Purper
cabaray
En terwijl de gasten het Engelenhof verlaten, loopt Brandolff Purper naar het hoofd van de bedienden. Er hoeft nog niet te worden opgeruimd, al wil hij wel dat al die magische tekens worden weggepoetst. Op het voormalig koninklijk hof zal genoeg liggen wat de Generaal zijn aandacht geniet. Het uitkammen door zijn Onbelangrijken zal spoedig beginnen. Het is gelukt.

Bedankt broer, voor 22 jaar vrede. Uiteindelijk gedood, niet om een coupe te plegen, maar omdat een minnaar van de koningin hem zat was. Stephan Acacia, zijn behendigheid is Pax Tenebra waardig. Gelukkig heeft Smaragd het blazoen van Purper gezuiverd door hem, zijn geliefde en de bastaard in zich op te nemen.  Het bloed van Purper is weer puur en allemaal in Brandolff zijn handen. Het is gelukt.

Verlies nemen en consolideren, was zijn motto na het sterven van zijn geliefde broer. Het heeft wonderwel gewerkt. Gelijk die avond de Nescire alle eigendomspapieren doen afgeven en op de slaapkamer van de koning het eigedomsbewijs van slot Noordervoort terugvinden. Het is allemaal opgetekend, het is allemaal van Purper. Met een leger groter dan ieder ander en de landerijen om het te kunnen onderhouden. Het is gelukt.
En vrijdagavond laat een hand des verbonds schudden met Philippa Zonnebloem. Haar clan stond hoog en de angst was zichtbaar dat zij een schietschijf zou zijn. Haar steun en vertrouwen geven, iemand die niet wil regeren. Dat zijn de beste leiders! En haar zoon Hendrikus influisteren dat nog niemand zijn geliefde rouwende nichtje had gecondoleerd. Al die jonge mannen die stonden te dringen om haar hand, waren haar plots vergeten. Mijn nichtje bij Zonnebloem, gesteund door Purper, dat zal haar veilig houden en goed doen terecht komen in weelde en voorspoed. Het is gelukt.

De kerk, die vervloekte kerk. Eindelijk zingen zij een toontje lager. Dat de kerk hem al buiten spel had gezet, was inmiddels een geaccepteerd goed. Al was de invloed van de kerk in Mussenberg al sterk tanende. De ontboezemingen over de kerk konden niet meer onbestraft blijven. Dat de kerk zijn broer hebben bang gemaakt voor aanvallen vanuit Karmijn en Kobalt, waardoor Brandolff zelf werd misbruikt. Maar nog erger, het vermoorden van een vrouw, een vormalig koning omdat zij een moeder wil worden. Het trachten te ontnemen van nazaten van clan Puper. Purper laat zich niet meer bespelen door de Kerk! Eindelijk! De kerk zijn invloed is eindelijk sterk ingedamd. Met twee koninginnen die hen niet eens meer noemen in hun eed. Het is gelukt.

Twee koninginnen, Zonnebloem en Koraal, sterk hervormings gezind. Alleen Zonnebloem, was ook goed geweest. Misschien als Brandollf meer zijn steun had uitgesproken, had Phillipa het alleen met hem aangedurfd, misschien. Maar Koraal kan in de strijd tegen de kerk ook hem als bondgenoot vinden, dus erg rouwig is hij er ook niet om. Zolang het maar Karmijn niet is, die zou gaan zeuren om Noordervoort, of Smaragd die nu genoegen nemen met Slot Overschie en een weduwe die nu de gast is van Yarrick Purper, Jonker van Noordervoort. Of de moordenaar van zijn broer even Koning mag worden, dan had Brandolff genoegen genomen met niet heel hard bewijs en het uitspreken van een ondeugdelijke affaire. Brandollf kijkt de zaal door, de vloer had dan besmeurd geweest met bloed. Maar nu kan er gewerkt worden aan vrede en dus rust voor zijn clan. Het is gelukt.

Bijna moeten vechten voor alles wat wat waard is. Bijna weer regent moeten zijn. Bijna hervorming met harde hand moeten afdwingen. Of wij het volk konden laten wachten op de komst van de koning, had Brandolff nooit goed gekeurd. In 24 uur was er al teveel gebeurd in een te onrustig Aldrijk. Met de roep om een volksleger en de moed van clans zoals Koraal en Zonnebloem om in te grijpen op brandhaarden was het zichtbaar wie het landsbelang wilden dienen. Carmino werd zenuwachtig van zijn troepen, maar hebben de confrontatie niet aangedurfd. Zelfs toen zij het woord konden voeren en alle beschuldigingen jegens de koning konden opnoemen, maakte zij deze niet hard tegen de Generaal. Het was de Koning en de Kerk die schuldig waren en de Generaal wist er enkel van. De Generaal was zelfs nodig om de stoot tegen de Kerk hard te maken, dus hem aanvallen was niet verstandig. En de Anderlanders kwestie. Karmijnen bloed, staal en glorie geven, om zo de dreiging tegen de troon te doen afnemen, maar Karmijn niet in een burgeroorlog te laten belanden en zo als een heldhaftige Clan te doen overkomen.  Het argument werd zo begrepen door de meesten. Het is gelukt.

En dan nog Kobalt. Had Sven Kobalt nou werkelijk Pax Tenebra ingeschakeld tegen de Koning en Koningin? Zo zeker is Brandolff daarover niet meer. Zijn koning gepiepeld door de kerk misschien?  Maar Kobalt was toch zo dicht met de Kerk. Of klopte het dus wel, of was Sven Kobalt gepiepeld door de Kerk? Hoe dan ook, de actie tegen Kobalt werd effectief uitgevoerd. Misschien iets te. En zeker met teveel verlies. En ook nog eens met een hofmagiër waarvan Brandolff later hoort die zich aan Necromancie waagt. Gatverdamme. Hoe dan ook, de Generaal heeft Kobalt verpletterd. Wat dan te doen als je broer sterft die daartoe heeft opgedragen. Wat te doen met de restanten van Kobalt die dit tegen Purper kunnen misbruiken en andere clans tegen je op kunnen hitsen. Dan stap je op de Patriarch van Kobalt af en biecht je het allemaal op. Met een duidelijk signaal dat als Kobalt nog sterk en voortvarend wil doorgaan, zij dit accepteren, voor zich houden en dan de steun van Purper kunnen krijgen of anders te boek gaan als landveraders. Met de bruidschat in het bezit van Brandolff en de belofte de afspraak van zijn broer te willen handhaven. Wraak was in de ogen van de Patriarch te lezen en Brandolff hield op die momenten de hand op zijn hilt. Maar dat ebte weg en de afspraak werd gemaakt. Het doorstond zelfs een test toen Hendrikus doorvroeg waarom Kobalt zijn legers weg waren en de legers van Purper waren afgezwakt. De smoes dat dit door bandieten kon komen, werd niet gelooft door Hendrikus.  Deze Hendrikus die door Brandolff geacht werd te trouwen met zijn nichtje, moest niet zijn neus in deze zaak gaan steken. Dus ging Brandolff apart met hem zitten en vroeg de Patriarch van Kobalt erbij. En nadat Brandolff en de Patriarch subtiel lieten blijken dat het niet verstandig was door te vragen, zag Hendrikus wel in dat verder doorvragen tot onnodige problemen zou kunnen leiden. En nu is er enkel Josephine, zoekend naar een magiër die antwoorden moet gaan geven op haar herrijssenis. Purper word niks verweten, maar zelfs de hulp gevraagd in deze kwestie. Het is gelukt.

Het had allemaal ook nog bij het oude kunnen blijven. Als zijn broer was herrezen en het misschien kon lijken alsof er niets was gebeurd. Die hoop had de koningin. Maar daarvoor moest een offer gemaakt. Het leven van iemand in de bloedlijn van de Koning. De bastaardzoon Hildebrand de Wit. En eerst wilde Brandolff er niet aan. Ook al hield Brandolff zielsveel  van zijn broer en had hij hem graag weer levend. Deze Hildebrand wilde zijn broer erkennen, niet dood. Tot op een zeker punt. Toen het Brandolff zijn zus Julia begon te betreffen. Haar man vermoord, zocht zij naar heil en bij een Graaf die haar weg kon houden van de nare politiek. De zeer capabele en eerzame de Lente. Wist Brandolff te overmeesteren in een duel, dus zeer zeker waardig. Het gelukkige paar kwam Brandolff om toestemming en een bruidschat vragen. Officieel een zaak voor Carmino, maar dat liet Brandolff liever niet aan hen over. En de Lente dacht haar veilig te houden op het prachtige Slot Noordervoort, die volgens hem in zijn bezit had. De Lente toonde zijn papieren en Brandolff de zijne. Bleek de Lente te zijn opgelicht door de Bastaard met een vervalsing! Tot drie keer toe had Brandolff zijn armen open gehouden voor deze Bastaard die kennelijk zich liever bezig hield met verrijkings spelletjes dan daadwerkelijk toetreden tot de familie waaruit hij voortkwam. Het signaal werd gegeven aan de koningin en zij ging verder met het plan. Tot het punt dat Brandolff zich bedacht. Zijn koning was te gehaat, had teveel gedaan wat niet werd goed bevonden, zelfs niet door Brandolff die hem altijd heeft gesteund. Dus liet hij zijn broer voor een tweede maal  vermoorden, door Koraal. Wel met een beetje spijt, dat wel. Brandolff had het liever zelf gedaan. Met de dood van zijn broer ging de smet op Purper mee. Het is gelukt.

Brandolff schudt Hofmeester Rechtbron de hand. Bedankt hem voor de ophelderingen en ontboezemingen. Het toch toegeven dat de moordenaar van zijn broer de minnaar van de koningin was. Hem op de hoogte stellen van de kat in de duiventil. Het geven van de hartslopende brief over wijlen Koningin Emilia die word gedwongen kinderloos te blijven en is gestorven toen zij dat wilde ontboezemen. En het hem op de hoogte stellen van de mogelijkheden tot het wijzigen van de kroningsceremonie en waar deze problemen zou kunnen opleveren. Het is maar goed dat Brandolff deze man niet liet vermoorden voor het brengen van de dodelijke beker aan de koning, maar in bescherming nam omdat Rechtbron niet hier bewust schuld aan had. Met het vroegtijdig sterven van de Hofmeester had de positie van Brandolff zeker zwakker geweest. Geen communicatie met de troepen, geen kennis van wie zijn broer had vermoord en geen belangrijke informatie die Purper essentieel maakte in de chaotische politiek. Dankzij Rechtbron, is het Brandolff gelukt.

Puper leeft voort! sterk, machtig en voor het volk!

Eindscore na lang leve de koning voor Clan Purper:

Patriarch: Brandolff Purper, hertog van Engelenhof

Matriarch: Ilse Purper, Hertogin van Engelenhof

Zoon: Yarrick Purper (10 jaar), Jonker van Noordervoort

Zoon: Roderick Purper (pas geboren), Jonker van Mussenberg

Verdere familie leden: Gustav Hilt getrouwd met Jacoba Purper nee Kobalt, Molenveld


Bezittingen:

Slot Mussenberg

Slot Molenveld

Slot Arendshof

Slot Noordervoort (met als gast, weduwe Lodewijk Smaragd)

Slot Engelenhof


Leger:

13 cohorten infantrie

4 cavalerie eenheden

3 a 4 kanonnen


afgestaan:

Slot Zeverkot geschonken aan Clan de Lente

Slot Overschie geschonken aan Clan Smaragd

  • 1
Ontzettend leuk stukje om te lezen.
Zo blijft het leven. :-)

Je hebt het, ondanks de nadelen die je vanuit clan Purper over je nek kreeg uitgestort, erg goed gedaan met opkomen voor de clan.


Dank je!

Ik had al zo een voorgevoel met het spelen van het broertje van de koning dat ik 5-0 zou gaan achterstaan. Helemaal na de extra informatie en wat Brandolff allemaal wel niet in naam van de natie had geflikt. Maar dat was juist zo supertof!


Hoe dicht is Rechtbron trouwens gekomen tot het 'afrekenen', vanwege het brengen van de beker naar de koning?
Ben wel een beetje benieuwd. :-)

De carminoos wilde je martelen. Smaragd en koraal vroegen zich af waarom je nog leefde. De koningin had ook geen plezierige gedachten over rechtbron. Acacia was de enige die gelijk zei: als dat uw besluit is. Stephan op een gegeven moment als hoofdverdachte kunnen aanwijzen hielp enorm. Maar rechtbron werd een stuk minder vertrouwd.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account